1946
1 juli 3-5 wordt opgericht.Eerste oefening in Vloedijk- en van Heutszkazerne
26 september Vertrek per "Kota Agoeng" uit Rotterdam
30 oktober Aankomst van het bataljon in Soerabaja
20 december "De Regenboog" verschijnt.