1947
 
18 januari BeŽdiging van de luitenants J.Buisman, L.Kivit en B.Smit
20 januari Voetbalwedstrijd Officieren - Bataljonselftal : 2-6
21 januari Oprichting schaakclub
2 februari Optreden van "Two happy Days"
10 februari Uitvoering orkest Melando
1 maart Bevordering van serg.majoor Klein tot Adj. O.O.
4 maart Prins Bernhardkapel speelt op het sportveld
20 maart Optreden van het "Regenboog-cabaret"
25 maart 4-5 R.I arriveert in Darmo
26 maart Vorming van de Ondersteuningscompagnie
15 april J.van der Zee bevorderd tot korporaal 1
16 april De eerste buitenposten: Modjosari,Poegeran,Pandanaroem,Kremboeng,Sedatti
28 april Bezoek van Gen.Buurman van Vreeden / Uitvoering van Kees Pruis
1 mei D.Koekkoek bevorderd tot sergeant-majoor
25 mei Studentengezelschap speelt "Geuzerwaard" op station te Prambon
30 mei Soldaat 1 U.Nagelhout ernstig gewond
1 juni Dominee Torenbeek van 4-5 RI neemt GV op zich voor 3-5 RI
  D.Akkerman, N.van Asten, M.van Dijk, H.van Lente en B.Smit bevorderd tot korporaal
27 juni Uitvoering van Kilima Hawaiians in Modjosari
1 juli Viering 1-jarig bestaan van het Bataljon
  H.Boomsma,S.Holwerda,A.Jagersma en R.Jorna bevorderd tot korporaal
15 juli Overste Plaisier verlaat het bataljon / Wnd.commandant is Res.Majoor C.Thomasson
  A.Hanraadts,A.Helmhout,J.Ouwehand en A.Slootjes bevorderd tot korporaal
18 juli Res.Majoor W.Acksen commandant van 3-5 RI
21 juli Begin van 1e Politionele Actie / bezetting van Patjet, opmars naar Trawas, zuivering van de streek rond Watoekosek
1 aug. Batoe bezet door 1e compagnie
  M.v.d.Linde en H.J.Reyn bevorderd tot sergeant
11 aug. Korporaal J.de Ruyter overleden
16 aug. P.v.d.Neut bevorderd tot sergeant-majoor
25 aug. Korporaal P.W.Schonenberg gewond
7 sept. C.W. v.d.Berg en L.H.Karreman gewond
23 sept. Soldaat H.Kolk overleden
25 sept. Uitvoering cabaret D-Divisie
1 oktober Korporaal H.Been bevorderd tot sergeant
13 oktober Soldaat C.Schilder overleden
1 november Korporaal A.Helmhout bevorderd tot sergeant / J.v.Amersfoort,G.Grootveld,J.Oskam en K.Uiterwijk bevorderd tot korporaal
3 november Uitvoering in bioscoop te Batoe en buitenposten van "De Spelbrekers
16 nov. A.Albers,C.Diepenveen en K.Lassche bevorderd tot sergeant-majoor
1 december E.Wemekamp bevorderd tot sergeant / L.Hoenders,C.Hoes en F.van Niel bevorderd tot korporaal
  Gen-Majoor W.K.Baay betuigt tevredenheid na bezoek
6 december Sinterklaasfeest met volksspelen en een gecostumeerd voetbalwedstrijd
15 dec. L.Kivit bevorderd tot Res.1e Luitenant
19 dec. Optreden van Johan Gutlich gezelschap te Batoe
31 dec. Toneel- en muziekavond van en voor het Bataljon