1948
 
1 januari Bevorderd tot Res. Lnt-Kol. Res Majoor W H. Acksen; tot Korporaal sold.1 P.Driffhout en W. Polak
11 januari Het Bataljons-elftal wordt kampioen van het Malang-Tournooi.
21 januari Soldaat R. A. Vellinga overleden.
1 februari Bevorderd tot Res. Off. van Gezondheid:C. W. A. Wiemer; tot korp.: J. v d Berg. H. Gras. E. Joosten,
  D. Stavinga,N. Tingelaar en J. Verduin
22 februari Uitvoering van het Leidseplein-Cabaret
28 februari Muziekuitvoering van het gezelschap Hylke Dijkstra
14 maart Premiere van het toneelstuk "Noodlanding"
17 maart Bevorderd tot res. 2e ltn. H. Broekhuysen en G. van Zuilen
19 maart Run naar de Miedemabrug. Feestelijke opening
27 maart Het Bataljons-elftal ongeslagen kampioen van Malang en omgeving
1 april Bevorderd tot korporaal A. Jumelet, H Stukje en J. Wolters
7 april Korporaal R. J. Jorna overleden te Batavia
16 april Bevorderd tot serg.- maj. sergeant H. Worst
1 mei Bevorderd tot res. 1e ltn. Buisman en B.Smit; tot serg.maj.D.Vonck.Uitvoering van Willem Noske
15 mei Zanguitvoering van Henk Viskil, Mady Meth, Anton Eldering en Benedict Silbermann
18 mei Opvoering van het toneelstuk door het gezelschap Bouber
1 juni Tevredenheidsbetuiging van de brigade-commandant. Bevorderd tot serg. D. Stavinga
4 juni Erkentelijkheidsbetuiging van de brigade-commandant
18 juni Dominee F. D. Kraan arriveert bij 3~5
30 juni Herdenking van de gevallenen te Batoe en Malang, kranslegging in Batavia
1 juli Begin van de Bataljonsfeesten in verband met het twee-jarig bestaan. Opening van de kermis.
  Bevorderd tot sergeant J. de Boer, J. Oskam en H. Stukje.
2 juli Dag voor de schoolkinderen
3 juli Laatste dag van de kermis.
14 juli Uitvoering Adriaan van Oirschot
16 juli Bevorderd tot serg-maj. M v. d Linden en R. Reyn, tot korp J. van Lent.
23 juli Cabaret Daan Hooykaas
1 augustus Hervatting onderwijs in Batoe; bevorderd tot sgt. C. P.Hoes en K. Uiterwijk; tot korp: ten Kampe en J.Schaaf.
7 augustus Vioolconcerl Jo Juda
27 augustus Toneelgezelschap Comedia
29 augustus 3~5 R- I opnieuw kampioen in het Malangtournooi
31 augustus Viering Koninginnedag, Batoe gehuld in feestverlichting;beŽdiging van de ltns. Broekhuysen en v. Zuilen
1 september Bevorderd lot korporaal G Sportel
6 september Kroningsfeesten Koningin Juliana. Pasar Malam in Batoe
1 oktober Bevorderd tot sgt. J.van Lent en N. Trommel
5 oktober Opvoerlng van de Oranje-Revue te Batoe
1 november Bevorderd tot sgt.-maj S. Bergervoet, B. Boek, S. Bos, E.Donkervoort, H.Kramer en J.Vlnk
  tot sgt. C. Blom en P. Jobst; tot korporaal P.v.d.Ende,J.de Groot, W. Hoogenraadt, M. v Houten,
  W.Jonker, A. v.Koevorden, P.Laas,L.Vermeulen en J.Wester
11 november 22 militairen van 3-5 RI slaagden voor het middenstandsexamen te Malang
12 november Ltns Berkenbosch en vd Vleuten raken verdwaald in het Tenggergebergte; keren op 17 november terug
1 december Bevorderd tot Sgt-maj K. Kuipers en J. Siebenga;tot korporaal W.Huele
4 december Uitreiking Ereteken voor Orde en Vrede
16 december Res. Majoor C.Th.Thomasson krijgt het commando van 3-5 RI
19 december Begin van de Tweede Politionele Actie
21 december Poedjon en omgeving bezet en gezuiverd
25 decmber Viering kerstfeest temidden van het strijdgewoel