1949
 
1 januari Bevorderd tot Sgt. H.Remmers,B.Smit en P.Schonenberg
5 janauri Verhuizing naar het vak Loemadjang
25 januari Jubileum aalmoezenier Fritschy.Feest in Loemadjang e. o.
1 februari Bevorderd tot Kapt-Adj. H Borgardijn; tot adjudant 0.0. C Diepenveen; tot korporaal G.Kalfsbeek
1 maart Bevorderd tot res.ltn G. v. d. Vleuten; tot korp. J.Jansen, L.Prins en J.Wolf
17 maart Korporaal J.Wester overleden
1 april Bevorderd tot res.maj. Aalmoezenier Th.Fritschy.
19 april De Bataljonsstaf verhuist naar P robolingo
29 april Soldaat P. A Philipp overleden
1 mei Bevorderd tot res.kapt J.Jonkman, J.van Rijs en H. v. d. Weerd; tot sgt. A.Jumelet; tot korp. C.Leliveld
7 mei Soldaat C. A. Gout gewond.
10 mei De Bataljonsstaf verhuist naar Passoeroean
11 mei Afscheid van 2-10 RI
14 mei Soldaat S.Bos overleden
20 mei Soldaat S.Mieris overleden
26 mei Soldaat J. C. S. Mulder gewond, soldaat Njono gewond.
1 juni Bevorderd tot res.kapt.G.J.AIfing; tot sgt-maj.C. van Bosheide;tot korp. J. v.d.Schaft en K.Woudstra
10 juni Soldaat P.v.d. Ham gewond
12 juni SoldaatJ.Hilverda overleden
1 juli 3-5RI bestaat 3 jaar.Bevorderd tot Adjudant 0.0. A. Albers, D.Hiddes en H.Worst.
4 juli Res. Majoor R.Hagenouw krijgt het commando van 3~5 RI.
6 juli Korporaal J.Joosten gewond.
10 juli 3-5RI kampioen van Malang
30 juli Soldaat 1e klas J.Dijkstra overleden
1 augustus Bevorderd tot res. kapt.T. Elgersma; tot Sgt.-maj. C.Bouman; tot korp.C Haase. C Spa en J v.d.Welle
1 september Bevorderd tot res.ltn.J.Berkenbosch ; tot Sgt. C. Leliveld; tot korp.D. Zeeman
15 september Bevorderd tot korp.J. te Veldhuis
26 september SoldaatJ.Wijning overleden
30 september Soldaat N. J.Munnike gewond
1 oktober Bevorderd tot res.off.van Gezondheid H. v.d.Bosch; tot res. kapt. L. Kivit.
29 oktober Plechtige Dodenherdenking op Kembang Koening
2 november Het Bataljon verlaat Oost-Java. Vertrek met de Tabinta.
3 november Aankomst in Batavia. 3-5RI wordt gelegerd in de Berenlaan en bij het vliegveld Kemajoran
27 november Afscheid van lndonesiŽ na een verblijf van 36 maanden. Vertrek met de "Kota lnten" naar Nederland
24 december Aankomst in Nederland