1e Compagnie
 
 
Samen met de 5e, later de 4e compagnie, vertrok deze eenheid als een van de eersten van het bataljon naar de buitenposten, naar Gendong Tambak en Tjermee.Onder toezicht van 1-12RI en 2-5 RI werden in deze plaatsen de eerste patrouilles gelopen. Reeds na drie weken werd deze compagnie geschikt geacht om in de voorste linies te opereren.

sectie van de 1e compagnie

station van Tjermee
Majoor Nijbakker, commandant tot juli 1947 Kapitein de Vries die de compagnie overnam.
 

Luitenant Walburg, commandant 1e compagnie

sectie 1e peloton op de Bromo
 
Tijdens de 1e Politionele actie trok een peloton van de eerste compagnie onder bevel van luitenant Walburg op naar Patjet. Zonder verliezen wordt deze plaats ingenomen. Meteen daarna wordt een rubberfabriek, zuidwesten van Poegoeran, bezet. Hierna verhuisde de compagniesstaf naar Patjet. Het tweede en derde peloton krijgt hier randposten, terwijl het eerste peloton in Trawas bleef.
 

Lnt. Broekhuizen, pelotons-
commandant bij de 1e compagnie.

Sectie van de 1e compagnie
in de omgeving van Soepitoeran

Kapitein J. van Rijs
Pelotonscommandant, later CC 1e compagnie

Cantinewagen in 'Het Klooster'


Tocht naar Batoe

Op 30 juli 1947, tijdens de tweede fase van de actie, trokken eenheden van de compagnie, aangevuld met manschappen van de ondersteuningscompagnie, in de richting van Batoe.Doel was het gebied tussen het Andjasmorogebergte en het Ardjoeno-Welirang complex onder controle te krijgen. Tijdens de tocht kreeg de compagnie te maken met beschietingen vanuit de verschillende kampongs als Soember Brantas en Soember Gondo. Bij Djoenggo weer beschietingen en werd door republikeinse eenheden de kinine-fabriek in de as gelegd.
Kort hierop kwam de
ontmoeting met de mariniers die vanuit Batoe vertrokken waren.
Uiteindelijk kwam men in Batoe waar de compagnie maanden lang zou verblijven. Hier sprak de commandant van de "X"-brigade de manschappen toe. Dezelfde dag nog werd er een beroep gedaan op de compagnie om 200 chinezen te ontzetten, die in Soembersari vastgehouden werden door de TNI. Na een zware tocht lukte het deze mensen terug te brengen naar Batoe