7 december divisie
'Wij Werden Geroepen'
 

Van Expeditionaire Macht tot 1e Divisie '7 December'


 
Plannen
Tijdens het verblijf van de Nederlandse regering in Londen werd het plan geopperd om, na de bevrijding van Nederland, ook in Nederlands-Indië weer de orde en het gezag te herstellen. Hierbij stonden de politieke en economische belangen voorop. Er werd gedacht in termen van het vormen van een Expeditionaire Macht van minstens twee divisies, een brigade Mariniers en aanvullende troepen. De opleiding van deze eenheden zou in Engeland gebeuren. In overleg met de Britten werd uiteindelijk besloten tot het vormen van één divisie van ongeveer 20.000 man, die een maand na de bevrijding een opleiding zou gaan krijgen van iets meer dan één jaar.
Kaderopleiding
Vanaf juni 1945 kregen meer dan 1500 rekruten, waaronder militairen uit de jaren voorafgaand aan de tweede wereldoorlog, verzets- mensen en vrijwilligers een opleiding in Wolverhampton en Glasgow. Onder leiding van Engelse instructeurs werd er hard getraind aan de vorming van het kader voor de nieuw te vormen legereenheid.
Dienstplichtigen
Direct na de capitulatie van Japan in augustus 1945 trok de Engelse legerleiding de belofte van een algehele opleiding in Engeland in. Als reden hiervoor werd o.m. aangegeven dat buitenlandse troepen of eenheden jarenlang een zware druk op het land hadden gelegd. De kaderopleiding en het beschikbaar stellen van materieel was meer dan voldoende, vond men van Engelse zijde.
Doordat er, volgens de zijde van het leger, uiteindelijk te weinig vrijwilligers waren voor de nieuwe divisie, werden in het najaar van 1945 dienstplichtigen opgeroepen die het jaar daarna hun opleiding zouden krijgen in één van de Nederlandse kazernes.
Opleiding in Nederland
In december 1945 was de Bergansiuskazerne te Ede aangewezen als de basis van de nieuwe divisie. De in Engeland opgeleide kaderleden werden verplicht zich hier te melden. Gedurende een vier weken durende training door KNIL-officieren in Kijkduin, hoopte men een beeld te creeëren van de gewoontes en gebruiken in Nederlands-Indië. Daarbij kwamen ook aspecten van guerilla-oorlogvoering, Maleise taal, politieke ontwikkelingen etc. aan de orde.
De staf van de divisie vond een onderkomen in Den Haag, in de Nieuwe Frederikkazerne. De chef-staf van het leger, luitenant- generaal Kruls wees kolonel
Dürst-Britt aan als divisiecommandant.

Gen.Maj.H.J.J.W.Dürst-Britt

Gen.Maj.E.Engels

1 sept.'46-2 sept.'49

2 sept.'49-25 apr.'50

Door deze benoeming werd een aantal hoge officieren gepasseerd. Met overste Holle en overste Scheuermann werden de plannen verder uitgevoerd.
Lichting 46-2 kwam in Amersfoort en Den Haag op, gevolgd door lichting 46-3 in april. Ook in de maanden daarna kwamen de dienstplichtigen naar de verschillende kazernes. Zo ook
3-5 RI, in juli 46 in Kampen (46-4). In de diverse kazernes werden de rekruten opgeleid voor de verschillende wapenonderdelen.
Gekleed in de Engelse legeroutfit werd, met de weinige middelen die voorradig waren, getraind.
Oprichting
De oorsprong voor de naamgeving van de divisie lag bij kolonel Calmeyer. Er moest, volgens hem, een pakkende motivatie zijn, waarom de manschappen naar Nederlands-Indië uitgezonden zouden worden. De Raad voor Militaire Aangelegenheden nam daarna een voorstel aan, om de nieuwe eenheid tot '7-december-divisie' uit te roepen.
De oprichtingsdatum werd gesteld op 1 september 1946. De bevelhebber van de divisie stelde dat het officiële embleem uit 1944 met de letters EM, én het wapen van Batavia, het divisie-embleem zou worden.
.
 
       

Commandant : Generaal - Majoor Dürst-Britt van 1 -8-1946 tot 2-09-1948

       
Divisie Organisatie Aantal

Divisie Samenstelling

 
       
Personeel:   Divisiestaf: Bewakingsbataljons:
Officieren 880 1 Divisie verbindingsafdeling 3-3 Regiment Infanterie
Onderofficieren 1300 1 Bataljon AAT (4 comp) 3-5 Regiment Infanterie
Korporaals en soldaten 16364 1 Bataljon Pioniers 3-7 Regiment Infanterie
    1,2 en 3 Inf. Brigade Werkplaats 3-8 Regiment Infanterie (West Java)
Totale sterkte

18544

1 Regiment Lichte luchtdoelart. 3-10 Regiment Infanterie (West-Java)
    1 Regiment Anti-tank artillerie 3-11 Regiment Infanterie
    2 Regiment Veldartillerie  
Bewapening:   6 Regiment Veldartillerie Overige onderdelen, gestationeerd
Lichte mitrailleurs 1197 8 Regiment Veldartillerie West-Java, en onder Territoriaal
Zware mitrailleurs 36 1 Verkenningsregiment Commando vielen:
Piats 421 1 Mitrailleur Bataljon 4-3 Regiment Infanterie
Tweeling mitrailleurs 1   4-8 Regiment Infanterie
2" mortieren 283 Staf 1 Infanterie Brigade Groep 4-10 Regiment Infanterie
3" mortieren 60 3 Garde Regiment Grenadiers 5-7 Regiment Infanterie
4.2" mortieren 16 3 Garde Regiment Jagers Infanterie I KNIL
P.A.G. (6 ponders) 62 3 Garde Regiment Prinses Irene Infanterie II KNIL
Kanonnen 9 veld (25 ponders) 72   Vechtwagens I KNIL
Kanonnen 8 at. (17 ponders) 24 Staf 2 Infanterie Brigade Groep  
Kanonnen 8 at op motoraffuit 24 3-1 Regiment Infanterie Onder tijdelijke commando
Kanonnen 2 tl. (20 mm) 42 3-9 Regiment Infanterie West-Java:
Kanonnen 4 tl. (40 mm) 54 3-12 Regiment Infanterie 1-11 Regiment Infanterie
      1-4 Regiment Infanterie
Transportmiddelen:   Staf 3 Infanterie Brigade Groep 2-13 Regiment Infanterie
Rijwielen 335 3-2 Regiment Infanterie 4-11 Regiment Infanterie
Motoren 995 3-14 Regiment Infanterie 5-1 Regiment Infanterie
Personenauto's 90 3 Regiment Stoottroepen  
Jeeps 380 1,2 en 3 Hulpverbandplaats Afdeling Voor aflossing in het gebied
Vrachtwagens 2043 1 Veldhospitaal kwam de F-Brigade:
Aanhangwagens 477 Hygiënische Groep 401 Bataljon Infanterie
Carriers 547 Tandheelkundige Compagnie 412 Bataljon Infanterie
Trekkers 175 Arva 1 Divisie 413 Bataljon Infanterie
Lichte verkenningsvoertuigen 32 1 en 2 Compagnie Koninklijke Marechaussee 41 Regiment Veldartillerie
Pantservoeruigen 32 1 Divisie Materieelpark  
Motoraffuiten 24 1 Divisie Veldpostafdeling  
Ambulancevoertuigen 48    
	
    © "De Regenboog" (3-5RI)

Divisiestaf te Batavia © SMG

 

BRONNEN

 
 1. De Geschiedenis van de '7 December-divisie'
  Elands/van Gils/Schoenmaker - SDU Den Haag 1996
 2. Zo Was het
  Gedenkboek 3-5 RI

  Leijn - Nijmegen 1952
 3. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 12
  L. de Jong - SDU Den Haag 1988
 4. De Politionele Acties
  Heijboer