Audio-files

 
Tijdens de renie in 1980 werd aan de 3-5'ers een casettebandje uitgereikt met herinneringen aan de tijd in Indi, getiteld 'Een nieuwe Wereld. Dit 'klankbeeld is nu gedigitaliseerd en bestaat uit 2 delen van ieder 45 minuten.


Deel 1:

- Opkomst in Kampen
- Op weg naar Indi

- Het leven in Soerabaja
- De eerste buitenposten
- Het leven op de buitenposten


Deel 2:

- Het leven op de buitenposten
- De Stafcompagnie

- The Merry Tramps