DEFENSIE-BIBLIOTHEEK

                                                                                 klik op: Defensie-Bibliotheek
                                       
                                         
Defensiemedewerkers dienen zich voor leenaanvragen te wenden tot de ressort-bibliotheken.Externe leners kunnen leenaanvragen indienen via het interbibliothecair leenverkeer-systeem bij hun eigen bibliotheek.