Darmo-kamp
 
Het Darmokamp in Soerabaja, voormalig Jappenkamp,was het eerste onderkomen van het bataljon.Maar van een "gespreid bedje" was in het geheel geen sprake. Diverse onderdelen, als 1-1 RI, 2-5 RI en 1-12 RI, waren de manschappen van 3-5 al voor gegaan. Doordat er in het geheel geen onderhoud gepleegd was, zag het kamp er haveloos uit.Met veel inzet werd het gehele kamp in een redelijke staat gebracht. Na deze werkzaamheden werd begonnen met corvee-diensten, tropeninstructie en wachtlopen.Ook werden er talloze uren doorgebracht bij de Japanse brug, voor het gebouw van de A-divisie en het gouvernementsgebouw.De eerste tijd in Soerabaja werden veel manschappen ziek door o.m. de verandering van het klimaat.De geneeskundige dienst draaide op volle toeren. December was een feestmaand, ook al kwamen de pakketten met geschenken uit Nederland veelal te laat aan. Kerst werd gevierd in o.m. de cantine, waarbij het koor o.l.v. aalmoezenier Fritschy, de declamaties van soldaat Reyn en het kerstspel van de HBS'ers de hoogtepunten waren.Een gedeelte van het kader van het bataljon werd al snel naar de buitenposten gedetacheerd om ervaring op te doen in patrouille-lopen, beveiliging en kampleven.De manschappen werden met o.m. exercities bezig gehouden.
 
 
 
 
Op 18 januari 1947 werd de eerste parade gehouden na beŽdiging van de luitenants Kivit, Buisman en Smit. Twee dagen later het eerste officiŽle sportgebeuren: de voetbalwedstrijd tussen het bataljonselftal en het officierskorps.
In de loop van 1947 kwam het eerste vertrek van de diverse onderdelen van
3-5 naar de buitenposten.
 

Verbindingsdienst

Keukenbrand