Ereveld Kembang Koening te Soerabaja

 
 
Herinner mij, maar niet in sombere dagen,

Herinner mij in de stralende zon,

hoe ik was toen ik alles nog kon

 

 

Twaalf mannen van 3-5 bleven achter.......

Soldaat S.Bos Soldaat 1 J.Dijkstra Soldaat J.Hilverda Korporaal J.Jorna
 
Soldaat.H.Kolk Soldaat L.Mieris Soldaat P.Philipp Korporaal J.de Ruiter
 
Soldaat C.Schilder Soldaat R.Vellinga Korporaal J.Wester

Sold. J.Wijning