CAS

     
CAS, de populaire naam welke garant stond voor ontspanning, humor, ontspanning, muziek etc., werd opgericht op een tijdstip dat het moreel nog hoog stond. Doel van CAS : ontspanning en sport.
Overste Acksen benoemde aalmoezenier Fritschy tot voorzitter van de commissie, waarin ook de veldprediker, de compagnies- commandanten en alle hoofden van Dienst zitting hadden. Het eerste resultaat van CAS was het Sint-Nicolaasfeest op 6 december 1947. De intocht van de Sint, in een masterjeep gezeten, werd voorafgegaan door 3 motoren en 6 jeeps. De schooljeugd van Batoe keek de ogen uit en de Sint bezocht achtereenvolgens Bernd en zijn mannen en de vesting Tromp. In de Wilhelmina-cantine werd verzameld en werden cadeaus voor de manschappen uitgereikt. Daarna volgde een bezoek aan Poenten, inclusief de borrel, post Xantippe en post Apeldoorn.
     
     
De dag daarop, 7 december 1947, werden er volksspelen gehouden. Tobbesteken, hindernislopen, zaklopen en meer Hollandse spelen waren onderdeel van dit gebeuren. Tot slot kwam weer de masterjeep het veld oprijden, waarna een verklede voetbalwedstrijd volgde.