De Hollandse Kermis

 
 

Het feestelijk hoogtepunt in het bestaan van het Bataljon was een "echte" kermis, die georganiseerd werd ter gelegenheid van het twee-jarig bestaan van 3-5 RI. Op een van de CAS-vergaderingen werd het besluit genomen om een kermis te organiseren. Overste Acksen verleende toestemming en delegeerde de organisatie naar luitenant Borgardijn en CAS. Motortransport construeerde een draaimolen van een op de dump gevonden affuit. In de werkplaats van de Ondersteuningscompagnie werden de zitplaatsen gemonteerd. Daarnaast werden honderden voorwerpen gefabriceerd die als prijs zouden dienen voor de verschillende attracties. Ze varieerden van bordjes met het wapen van 3-5 RI erop, tot een compleet berijdbare kinderjeep. Ook het maken van een Kop van Jut, een stootkanon en een groot rad van avontuur stond op het programma. Volbloed Arabische paarden, een restaurant opgezet door de 3e compagnie, o.l.v. sergeant-majoor van Pijkeren, een elektrische vissenkom, een schiettent opgezet door sergeant Westerweel, een bommentent, opgezet door de Verbindingsdienst, twee clowns ( Henk Struylaart en Bart Bleye ), het behoorde allemaal tot de kermis. Van de mariniers werden tenten geleend en in Soerabaja werden t.b.v. het restaurant 1500 biefstukken ingeslagen. De aalmoezenier duikelde in Malang een paar waarzegsters op, pluimpjes voor de luchtbuksen en haring werden vanuit Nederland overgevlogen, een pottenbakkerij langs de weg naar Malang kreeg een order voor honderden kop en schotels, een ring voor bokswedstrijden werd door MLO opgezet, de Piperband en Jacobsband werden uitgenodigd en zo ging het door.
 

Bommentent van de Verbindingsdienst

Aalmoezenier Fritschy sprak de bevolking van Batu toe over de kermis.(© Harie Geraets)
 

Aan de vooravond van de kermis werd een plechtige dodenherdenking gehouden.Majoor Veninga werd belast met de voorbereidingen hiervoor.Als plaats werd het sportveld van Batoe gekozen.In het midden daarvan was een eenvoudig monument opgericht: een vlaggenmast op een zwart-wit voetstuk.Voor het donker werd marcheerden vijf pelotons het veld op en stelden zich op in carrévorm.Om 6 uur arriveerde de commandant van de "X"-brigade, kolonel Kraan. Na het Wilhelmus en het halfstok hijsen van de vlag hield overste Acksen een toespraak. Door het bataljonskoor werd het lied "Geuzenveld op thuismars" gezongen en sprak ds. Kraan enige woorden. Na het ontsteken van de flambouwen en onder muziek van het korps van de hulpverbandplaats uit Malang werd afgemarcheerd. Hierna volgde een bijeenkomst in de officiersmess voor genodigden, waar door kolonel Kraan waarderende woorden over 3-5 RI werden gesproken.

Op donderdag 1 juli 1948 's middags om 16.30 uur werden de feestelijkheden geopend met het doorknippen van een lint door de BC. Al spoedig was het lawaai losgebarsten.