De school in Batoe

 
Tijdens het verblijf in Batoe trok het bataljon de aandacht van de jeugd. Niet alleen zij, maar ook hun familieleden waren gebaat bij een rustige periode zonder inmenging van republikeinse voorstanders. Men kreeg bij het vertrek uit het Batoese dan ook veel ontroerende brieven van schoolkinderen. Zelfs toen het bataljon al gerepatrieerd was in Nederland, werd correspondentie gevoerd.
 
Aalmoezenier Fritschy en Chris Haase met de zusters en kinderen van de school in Batoe