Kampen 1946
       
"Heb je de fluit niet gehoord? We gaan een reisje maken !"
    sgt. Grobbe (Kampen 26 sept. 1946, 05.30 uur)
       

Maandag 1 juli 1946: 3-5 RI wordt opgericht, als onderdeel van een Expeditionaire Macht. De eerste dienstplichtigen meldden zich deze dag in de van Heutzkazerne te Kampen, waarna zij ondergebracht worden in de Vloeddijk Kazerne eveneens in Kampen.
Twee maanden later als infanterie-bewakingsbataljon geplaatst onder de op 1 september 1946 opgerichte
'7 December Divisie'.
Na amper zes weken opleiding, met gebrekkige middelen, wordt dit bataljon als één van de eerste dienstplichtige bataljons van na de Tweede Wereldoorlog uitgezonden naar Nederlands-Indië.


Vloeddijk Kazerne

 
 
 
Donderdag 26 september 1946:    

Om 05.30 uur reveille voor het gehele bataljon, want om 07.20 uur is er appèl voor de staf- , 1e en 2e compagnie. Hierna marcheren deze af naar het station,onder begeleiding van muziek van de 1e Militaire Afdeling Amsterdam. Om 08.00 uur treden de 3e, 4e en 5e compagnie aan. Langs de gehele route van Kampen tot Rotterdam staan burgers opgesteld die het bataljon uitzwaaien en toeroepen. In Rotterdam geeft generaal Kruls in een persconferentie de verzekering, dat dit bataljon de Engelsen zal aflossen in Soerabaja en naar te hopen is, nooit, en in elk geval niet voorlopig, een "gevechtstaak" zal krijgen. In de namiddag gaat men, samen met 3-3 RI, aan boord van de Kota Agoeng. Getrokken door de sleepboten Soerabaja en Canada wordt de Nieuwe Waterweg opgevaren. 3-5 RI, onder bevel van Luitenant-Kolonel Plaisier, vaart een onbekende tijd tegemoet.

 

Opleiding Kampen © J.Ronchetti

 
boven: stafcompagnie onder : 1e compagnie
 
opstellen voor vertrek naar Rotterdam Een merkwaardige treinreis
 

station Utrecht 26 september 12.54 uur