De Kleine Komedie

 
Dit was het toneelgezelschap van het bataljon. Opgezet door aalmoezenier Fritschy en Hunsche en uitgebreid met v.d.Brekel, Bleye, van Alff en van Voorst. In de gerestaureerde bioscoop in Batoe zou de eerste uitvoering plaatsvinden. Attributen etc. werden bij de bevolking geleend. De uitvoering van het stuk, genaamd "De Bonte Kakatoe" werd een groot succes. Zes keer werd het opgevoerd: drie keer in Batoe, twee keer in Soerabaja en een keer in Malang. Hierna werd begonnen aan het tweede toneelstuk, genaamd "Noodlanding". Ook hiervan zijn zes uitvoeringen gegeven. Medespelers hierbij waren Staas, v.d.Brekel, de Jong, van Niel, Brehler, Hoes, Kuiper, van Alff, Bleye, van Noorel en Bokkers. Kort hierop werd de eenakter "De Kleptomanen" opgevoerd. De laatste en grootste prestatie van het toneelgezelschap was de opvoering van het stuk "Tante Jutta". Totaal zijn zo'n 30 uitvoeringen gegeven door "De Kleine Komedie".