_

The Merry Tramps
 
De bataljonsband "The Merry Tramps" is ontstaan rond kerst 1947 en genoemd naar een band uit Amsterdam-Noord die in de jaren '40 speelde in het Astoria op het Mosplein. Initiatiefnemers waren Houtkamp, de Jong, Wemekamp, Huele, van Alff en van de Brekel. De eerste repetitie werd gehouden op 29 november 1947. Oudejaarsavond werd voor het eerst een succesvol optreden verzorgd. Ook de jongens op de buitenposten konden meegenieten, verzorgd door het verbindingspeloton. Door dit resultaat ging de band ook optreden voor de buitenposten: Paré, Soekoen Hospitaal, Nongkadjadjer, Lawang en Singosari. In de loop van 1948 werd de band uitgebreid, doordat er muziekinstrumenten beschikbaar werden gesteld door de divisie-welfare-officier. Dit nadat men op een concours de vierde prijs had behaald achter de beroepsbands.
Als tegenprestatie zou de band dan af en toe optredens moeten verzorgen in Soerabaja. Ook werd medewerking verleend bij de opening van café-restaurant "Nooitgedacht" en bij de "Telefoongesprekkenactie". Met de Hollandse Kermis werd in het restaurant een optreden verzorgd. Intussen was in de studio van Radio Soerabaja een grammofoonplaat opgenomen. Deze werd op 4 juli 1948 in het "Programma voor de Strijdkrachten" uitgezonden. Bij het afscheid van 1-12 RI en 2-10 RI werd een optreden verzorgd. Ook bij de opening van de kantine in Passoeroean ontbrak de band niet.
In die tijd werd het lijflied van de band "
Niet zeuren, niet treuren" geproduceerd. In totaal heeft de band 96 optredens verzorgd, waarvan 42 voor het eigen bataljon.

uiterst rechts : Harry de Jong (gitarist)
 
Vanaf 31 december 1947 was de samenstelling van de band als volgt : Houtkamp ( trompet) , Stefels ( accordeon), Prins (piano / accordeon), Wemekamp (gitaar), de Jong (gitaar en zang), Huele (contrabas), van Alff (drums).
De gewijzigde ("grote") bezetting kwam op
5 april 1948: Ederveen (klarinet) en v.d.Brakel (tenorsax / viool) kwamen de band versterken. Weer een jaar later, op 9 april 1949, werden Wemekamp en Huele vervangen door van Kruisse op bas en banjo.

Uit : De Regenboog 1949 no 7
 
 

+

 

Lied van de bataljonsband : "Niet zeuren, niet treuren"

Drie-vijf, gewoon een bataljon, al jaren in de tropen,
dat zou wel graag naar huis toe gaan. Maar 't blijft alleen bij hopen.
En zo wij dan hier voor u staan, ons bandje weer compleet
Dan is't dat U de narigheid een uurtje weer vergeet.

Refr.
Niet zeuren, niet treuren, maar optimistisch zijn!
Geniet van het leven en zoek de zonneschijn!
Een gulle lach, een aardig lied
Dan is het hier zo kwaad nog niet!
Niet zeuren, niet treuren, dan ben je een hele Piet!

Al is het wachtje wel wat saai, 't klimaat hier om te stikken,
En moet je van je commandant per dag zo heel wat slikken.
Al had je liever ham op 't brood, een beschuitje bij de thee,
"The Merry Tramps", ze geven u toch nog een liedje mee

Refr.
We zijn hier alle bij elkaar om saam wat pret te maken
U doet toch mee, ja zing maar goed, nu moeten wij hem raken!
Het is beroerd, ik weet het wel, maar 't moet en 't valt wel mee.
Als iedereen maar medewerkt, dan is het gauw oké.