Parades
 
Parade in Malang   Parade in Lawang (Mariniersbrigade)
 
Parade in Batoe - carriers 3-5 RI   Parade in Soerabaja -stafwagen X-Brigade
 

Parade in Batoe

 
Verkenningsvoertuig X-Brigade Carriers 3-5 RI in Batoe