1e Politionele Actie
OPERATIE PRODUCT

 

De eindeloze besprekingen tussen Nederlanders en Republikeinen in Linggadjatti, Batavia en Djokjakarta waren in een impasse geraakt. Er was niets bereikt. De bestandsschendingen namen toe, de incidenten langs de demarcatielijn liepen wekelijks in de tientallen en de politieke en militaire verwarring werd met de dag groter. Er bleef slechts één middel over : krachtdadig ingrijpen. Ondanks het verzet van de Verenigde Naties werd daartoe besloten en op 21 juli 1947 kwamen de troepen van generaal Spoor in beweging.

In Oost-Java knapte de Mariniersbrigade een aanzienlijk deel van het werk op door met grootscheepse landingen en gesteund door indrukwekkende tankcolonne's de oosthoek te nemen en te bezetten.Ook de "X"-brigade kreeg een belangrijke taak : door onderdelen van 1-12, 2-5 en 3-5 RI werd het moeilijke berggebied ten zuiden van de kali Porong bezet en het eerstgenoemde onderdeel trok als eerste Malang binnen.

Tijdens de eerste fase van de actie had het bataljon de opdracht Patjet te bezetten. Een peloton van de 1e cie onder lnt. Walburg en een peloton van de 2e onder Ltn. Wielinga trokken in het vroege morgenuur naar de demarcatielijn en op uur U (6 uur) begon de actie. De opmars naar Patjet was begonnen. Toen deze plaats ingenomen was, werd door eenheden o.l.v. Ltn. Kivit, de bergweg van Patjet naar Trawas veilig gesteld. Twee dagen later verhuisde de compagniesstaf naar Patjet.

De 3e cie bleef in Pandanaroem.

De 4e cie had de opdracht om de weg van Sedati tot aan de hoofdweg Soerabaja - Malang te bezetten.

Tijdens de 2e fase van de actie trok op 30 juli 1947 de 1e cie, versterkt met eenheden van de Ondersteuningscie vanuit "het Klooster" de bergen in. Doel was de TNI te verdrijven die zich tussen het Andjasmoro-gebergte en het Ardjoeno-Welirangcomplex ophield. Het eindpunt van de tocht was Batoe. Langzaam en onder moeilijke omstandigheden trok men over de bergen, tot een hoogte van 1800 meter. Op diverse plaatsen o.a. te Soember Brantas, kreeg men met felle tegenstand te maken. Na Djoengo werd contact gemaakt met de Mariniers, die vanuit Batoe vertrokken waren.
zie ook : 1e compagnie

 

Amtrac "De Banjaard" (69 No. 3398)

Ontmoeting met de Mariniers op vrijdag 1 augustus 1947

 

Ontmoeting met de Mariniers op vrijdag 1 augustus 1947

 

De CC, kapitein De Vries, kwam in een boerderij. Er was geen contact met de rest van het bataljon en de 1e cie en kwam bij 1-12 RI. In Batoe bleef 1-3-5 een aantal maanden gelegerd. Van hieruit werden diverse posten opgezet : bij de Chinese school, Lor, post 10 (Tromp) etc.

Uit : Kroniek van de week

De 2e cie was op 24 juli teruggeroepen uit Patjet naar de oude posten Poegeran, Kali Porong, Kali Sader, punt 309 en Dillem. Op 24 augustus ging deze cie. ook naar Batoe en patrouilleerde daar met de 1e cie. Vanuit deze plaats werden diverse orders uitgevoerd, waaronder de bezetting van Poenten door de colonnes: rood (lnt.Jonkman), wit (sgt.Kuypers), blauw (lnt.Wielinga) en oranje (kpt.Sampon van 1-12RI).
De periode van 15 aug - 6 nov.1947 kostte helaas aan twee leden van de compagnie het leven.

De
3e cie was verdeeld: een gedeelte in Pakisadji en een gedeelte op Kebon Agoeng.

De 4e cie was de eerste dagen van de politionele actie actief geweest op de weg van Sedati naar de hoofdweg Malang-Soerabaja.Op 26 juli vertrok men naar Tretes, een bergplaatsje op 900 meter. Hier brachten vroeger de rijkere Javanen hun weekends door. Een van de pelotons van deze cie, vestigde zich op 29 juli 1947 in Lawang. Vanuit deze plaats werden er veel patrouilles gelopen en kreeg men het zwaar te verduren. Tijdens een aanval op een post van 4-5 RI te Singosari, werd op de weg daarheen het convooi van 3-5 aangevallen en sneuvelde helaas een korporaal.

Op 5 augustus legde de Nederlandse regering zich neer bij de eis van de Verenigde Naties om de actie te beeindigen. Hierna werden tal van besprekingen gevoerd aan boord van het Amerikaanse oorlogsschip "Renville", de enige acceptabele plaats voor beide partijen. Uiteindelijk werd op 16 januari 1948 de zgn "Renville-overeenkomst" gesloten.