Status Quo

 
Op 16 januari 1948 werd op USS "Renville" een overeenkomst gesloten tussen leden van de Nederlandse regering en hen die een onafhankelijk IndonesiŽ wilden. Op de eerste plaats trof men een regeling voor de wapenstilstand en men schreef gedemilitariseerde zones voor. In deze zones mochten zich alleen leden van de Veiligheidspolitie bevinden. Deze waren te herkennen aan de VP of PK banden. Slechts voorzien van lichte wapens, werd door deze eenheden dienst gedaan in een strook land van ongeveer 5 kilometer breed tussen Nederlands en Republikeins gebied. Ook werd in de overeenkomst gesproken over het instellen van een interim-regering, die de volledige zelfstandigheid van IndonesiŽ moest voorbereiden. Tenslotte werd bepaald dat elk gebied door middel van een volkstemming zijn eigen regeringsvorm kon bepalen.
 
In feite was dit al gedaan door Indonesia Timoer en al snel volgden de Negara's Pasoendan, Soematera Timoer, Madoera, Soematra Selatan, Djawa Timoer en de provincies van Borneo.Doel was om te komen tot een federatie van staten die elk hun aandeel zouden hebben in de nieuwe republiek.
De republiek van Soekarno, die op dat moment alleen nog maar regeerde over Midden-Java en een deel van Sumatra stelde het zich anders voor.Zij wenste geheel IndonesiŽ verenigd te zien onder het bestuur van Djakarta en acties waren erop gericht om de federatie af te breken. De Renville-overeenkomst betekende dus wel een eind aan de militaire acties, maar op politiek terrein bleef er onenigheid.
 
Voor het bataljon betekende de overeenkomst dat Sebaloe als VP- post werd aangewezen. De 3e cie vestigde zich hier.De republikeinen vestigden zich in Poedjon. De staf-, het 1e en het 3e peloton kwamen in de Chinese school en er werden 3 randposten ten oosten van Batoe gevestigd.
Demarcatielijn 3-5 zijde Demarcatielijn TNI zijde