De Regenboog

 

 
De eerste vier exemplaren van de bataljonskrant van 3-5 R.I. kwamen zonder naamgeving uit. Maar in mei 1947, toen het 5e nummer verscheen, kreeg de krant de naam "De Regenboog" toebedeeld. Deze naam was gerelateerd aan het feit dat de manschappen van het bataljon overal in Nederland vandaan kwamen. Tot het laatst uitgegeven nummer in IndiŽ, in oktober 1949, bleef het de naam "De Regenboog" dragen. In de eerste bataljonskrant, uitgegeven in december 1946, verschenen de bijdragen van 1e ltn. van Rhijn, sgt. v.d.Neut en sold. Reijn. Hun eerste artikel was : "Opening van de zaak".
In het openingsgedeelte van die eerste krant werden de lezers opmerkzaam gemaakt op de tot standkoming ervan. Het idee voor een krant, zo vermeldt het artikel, kwam van R.A.O.-officier ltn.Bijkerk. Het doel van de krant was een getrouwe weerspiegeling te geven van het wel en wee van 3-5. Daarbij werd door de redactie gesteld dat alle copy welkom was: humor,ernst,dicht en ondicht. Vaste bijdragen waren voor het verschijnen van het eerste nummer al toegezegd door o.m. aalmoezenier Fritschy en ltn. van de Weerd. Advertenties waren niet welkom en de prijs van de kranten zou 23 cent bedragen. (Daar had de redactie een vooruitziende blik, want wat was er nu mooier, zo werd gesteld, dan voor die prijs een herinnering te hebben aan de tijd van het koloniaal verleden met een serie bataljonskranten, en je dan voor te stellen dat je die over 40 jaar als een klein vergeeld pakketje uit de linnenkast haalt om eruit voor te lezen voor de kleinkinderen). Het devies van de redactie was: geschreven door allen,gelezen door allen.
Ook in die eerste krant een sportrubriek, waarbij meegedeeld werd dat bij de komende sportwedstrijden van 19 en 20 februari 1947, ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van de X-Brigade, ook 3-5 'ers aanwezig zouden zijn. Welfare verzorgde een artikel met daarbij een aankondiging van een 100-minuten-durend cabaret programma van Benny Vreden op 8 januari 1947 in Majestic te Soerabaja.

 
     
     
     
Na de repatriŽring werd na het tot stand komen van de Vereniging 3-5 R.I. in 1975, een start gemaakt met het opnieuw uitbrengen van "De Regenboog". In april 1975 verscheen het eerste nummer, met als titel "Terug van weggeweest" en beginnend met een voorwoord van de toenmalige voorzitter Cor van Gompel.
Regenboog nr. 1
april 1975

Regenboog nr. 108 dec 2004

Op 1 juli 2011, 65 jaar na de oprichting van 3-5RI, verscheen nummer 134 .
Alhoewel "De Regenboog" van deze eeuw verschilt met "De Regenboog" uit de jaren '40, het doel is nog steeds hetzelfde gebleven.