Generaal S.H. Spoor
     

Opperbevelhebber van de strijdkrachten in Nederlands-IndiŽ
1902 -- 1949

 
Een van de markantste persoonlijkheden van het Nederlandse leger was de luitenant-generaal Simon H. Spoor.
Zoon van violist Andrť Spoor, concertmeester van het Concertgebouworkest, volgde het Middelbaar Onderwijs in Den Haag en ging vervolgens naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Werd in 1923 beŽdigd als tweede luitenant en werd troepenofficier.
In 1924, nu eerste luitenant, kwam zijn detachering op Borneo.
Hierna werd luitenant Spoor leerling aan de Hogere Krijgsschool te Den Haag. Werd in 1934 bevorderd tot kapitein en werkte daarna twee jaar bij de staf in Bandoeng. Om zijn bijzondere talenten geprezen kreeg hij een functie als leraar 'Strategie en Tactiek' aan de KMA.
Hierna volgde een jaar tropendienst, waarbij hij tevens militair medewerker was van de '
Java-bode'.In 1940 werd hij ingedeeld bij de Generale Staf, basis voor zijn latere snelle carriŤre. Werd in het voorjaar van 1940 Hoofd Afdeling Politieke Zaken in Bandoeng.
Op last van de legercommandant vertrok de kapitein Spoor met een van de laatste vliegtuigen vanuit Bandoeng naar AustraliŽ, toen de oorlog met Japan uitbrak. Benoemingen bleven niet uit, daar zijn talenten en capaciteiten opvallend waren: assistent-resident van Merauke, hoofd van de Nederlandse Intelligencedienst onder generaal MacArthur en lector in het Staatsnoodrecht en het Volkenrecht.
Maakte de invasie van de Philippijnen mee en was in 1945 een van de eersten die terugkeerde naar Nederlands-IndiŽ.
Werd op 31 januari 1946 legercommandant.

Generaal S.H.Spoor werd door vriend en tegenstander gewaardeerd en gerespecteerd om zijn kennis van politieke zaken, legeroperaties, tactisch inzicht en zijn inzet. Maar vooral ook om zijn grote mensenkennis en zijn omgang en waardering voor de duizenden jongens, vrijwillig of dienstplichtig, ver van huis. Soldaten die hij hard nodig had en die een legeraanvoerder nodig hadden zoals generaal Spoor was.
Over deze generaal gaan de meest markante en opmerkelijke verhalen. Telkens weer komt daar het aspect van omzien naar de ander in terug. Ook al was Simon H. Spoor de hoogste legerofficier in Nederlands-IndiŽ, zijn buitengewone belangstelling en medeleven voor de soldaat was een eigenschap die hij nooit liet varen. Samen met zijn vrouw heeft hij zich buitengewoon ingezet voor de vrijwilligers en dienstplichtigen in Nederlands-IndiŽ.

 
 

 

 
Gen.Spoor en gen. Pr.Bernhard

Generaal en mevr.Spoor met de Goev.-Generaal van Mook

Groot was de verslagenheid bij de Nederlandse troepen toen hun generaal, Simon H. Spoor, overleed op 25 mei 1949.
Hij werd begraven op het ereveld Menteng Pulu temidden van "zijn manschappen".