Facteur
 
Op de vaste dag en op de vaste tijd werd met een verbazingwekkende vlotheid de post bezorgd.Dit gebeurde door sergeant Chris Blom en zijn helpers. Met een enorme creativiteit en inventiviteit wisten deze mensen hun post te bezorgen op plaatsen, waarvan zelfs de commandanten niet wisten dat daar ook manschappen zaten.
Sergeant Blom kreeg na zijn infanterie-opleiding de taak facteur te zijn van de Van Heutz-, Vloeddijk en Koornmarktkazerne. Het werk was erg rustig, maar dat veranderde natuurlijk na het inschepingsverlof. Aan boord van de Kota Agoeng werd een alfabetische lijst opgemaakt van het gehele bataljon, zodat de eerste post in Port Said snel en doelmatig kon worden uitgereikt.