Geneeskundige dienst
 
Een van de gevolgen van het verblijf van 3-5 RI op Oost-Java was de zorg voor de bevolking op medisch gebied. Waar men ook kwam, overal zag men de bevolking van de kampongs in slechte toestand. Op iedere buitenpost opende de "hospik" een apart ziekenrapport voor de inlandse bevolking. Met allerlei middelen, zolang de voorraad strekte, begon dr.Wiemer met de ziekenverplegers te werken.
 
In het begin van het verblijf op de buitenposten was er een afwachtende houding van de Nederlandse militairen t.o.v. de autochtone bevolking. Maar al tijdens de Modjosari-periode begon de verbetering. Veel ziektegevallen werden behandeld in de diverse medische hulpposten. Na verloop van tijd ontstond er een grote toeloop van de bevolking naar de Nederlandse posten. Nooit klopte men tevergeefs aan.
De Geneeskundige Dienst beschikte over een ambulance wagen met eigen chauffeur.
Dr. v.d. Bosch