Inlichtingendienst
 

Deze dienst werd geformeerd na aankomst in Soerabaja.Eerst bestond de eenheid uit luitenant Engbersen en de sergeanten van der Neut, Holl en Beckx, maar al spoedig werd er meer personeel aan toegevoegd. Eenheden van de dienst werden ingedeeld bij de posten Rangkah, Kedongtjowek, Wonosaritani en Doepak. De eigenlijke taak van deze dienst begon in Modjosari, ongeveer 45 km. het binnenland in.Er werden zeer veel gegevens verzameld over ligging, sterkte en bewapening van de TNI, terreinomstandigheden en de sociale en economische constellatie van een gebied.Hiertoe werd in Padanaroem, Poegeran en Sedatti personeel geplaatst.

Inlichtingen werden verkregen door o.m. informanten of gevangenen.Verder was er het contact met de bevolking, met ambtenaren van het binnenlands bestuur en met kamponghoofden.De verkregen inlichtingen werden dan doorgegeven aan de "X"-brigade, samen met de wekelijkse overzichten, (O.O.T.)

Met de 1e Politionele Actie brak een nieuw tijdperk aan.De ID werd verdeeld over Patjet en Lawang. Omstreeks augustus 1947 werd de ID overgeplaatst naar de Malang-Batoe sector, waar hetzelfde werk weer begon:orde scheppen in de chaos en zorgen voor nieuwe besturen.Korporaal Grootveld werd met het commando belast omdat niet meteen een inlichtingen-officier voor handen was.Hij bleef de functie waarnemen totdat luitenant Aelbers arriveerde.

Het gehele bataljon werd samengetrokken in Batoe en de aandacht werd nu gericht op de vijandelijke Poedjon-sector maar ook Batoe kon niet verwaarloosd worden, al was de illegale activiteit niet bijzonder groot. Wel werden er veel terroristen, spionnen en saboteurs gearresteerd, die op doortocht waren naar Malang en Soerabaja. In moeilijk bergterrein werd patrouille na patrouille gelopen, wat veel vergde van het uithoudingsvermogen.De meest afgelegen kampongs werden bezocht en van alle zijden stroomden de inlichtingen binnen.

Op 1 juli 1948 werd de ID losgemaakt van het bataljon en opgenomen in de Inlichtingen Veiligheidsgroep van de "X"-brigade. De naam was voortaan "Sub HK-IVG Batoe". Toch bleef de ID bij het eigen bataljon bivakkeren.