Regimentspolitie
 

foto's : R.Fokkinga - Assen

In april 1948 werd door kapitein-adjudant Borgardijn in Batoe het korps Regimentspolitie opgericht. In totaal zes man die onder leiding stonden van sgt-majoor Hiddes. Naast de reguliere taken, als handhaving van de orde in bioscopen en kantines, werden ook grotere acties gehouden. Tijdens de Tweede Politionele actie werd Batoe beveiligd. Van hieruit werden patrouilles gehouden naar Djoenggo en Soember Brantas. Ook konvooien en andere belangrijke transporten werden door de regimentspolitie begeleid.

vlnr: Jos de Jong, Roel Fokkinga, Dick Hiddes, Rinus Goes, Jan ten Kampe
voor: Jan Dijkstra, Dick v.d.Klauw, Wolter Dik

Regimentspolitie met comd. Hiemstra

 

Patrouillewagen van de RP

 
Roel Fokkinga

Comm. RP Majoor Hiddes

 
Loemadjang 12-3-'49 vlnr. Dik,ten Kampe,Fokkinga

Batoe 5-10-'48