Verbindingsdienst
 

De verbindingsdienst maakte deel uit van de stafcompagnie. Voor het samenstellen van deze dienst werden eind augustus 1946 uit de verschillende compagnieŽn ongeveer 60 man gerecruteerd.Geleidelijk aan werd dit aantal teruggebracht tot 35. Aangekomen in Soerabaja in oktober '46 werd er een telefooncentrale, genaamd "Assen" ingesteld.Gloednieuwe apparatuur werd opgesteld en onder leiding van sergeant van Rossum en sergeant Plaatsman begon de verbindingsdienst aan haar taken.Er werden meerdere centrale's en telefoonverbindingen aangelegd.Tot aan de eerste politionele actie waren Legoendi, Modjosari, Kremboeng,Poegeran en Pandanaroem bekende posten.In Patjet, Tretes, Lawang en Trawas werden radioposten geplaatst.
   

Radioschool Soerabaja

Bekend werd de Batoe-tocht, waarbij een zware set compleet met accu's over de Ardjoeno werd meegenomen.Vandaar werd verbinding gelegd met de hoofdpost in Modjosari.Op de eigen radiopost in Batoe had men veel storing van de radiopost van 1-12 RI.Later toen de bataljonsstaf in Malang arriveerde, werd het beter.De verbinding tussen Malang en Batoe verliep radiografisch, daar het aanleggen van telefoonlijnen geen zin had.In de loop van de volgende maanden verhuisden nogal wat radioposten, waarbij de lijnploeg veel werk verzette.

 


Piet van der Does (PK3PD)
telegrafist verbindingspeloton

 

 
Bij de tweede politionele actie werd een groot gedeelte van het personeel naar Sebaloeh gestuurd. Het was er druk met het inrichten van posten en het leggen van lijnen.Bij de latere patrouilles gingen steeds een of meer verbindingsmensen mee en vaak kon een goed contact met de basis worden onderhouden.Gewerkt werd er met de volgende apparatuur : 18sets , 38 sets en de overbekende 19sets.In Probolinggo werd een prachtige antenne gebouwd: een palmboom rechtop tegen een huis met daaraan de horizontale antenne.Na de verhuizing naar Passoeroean werd het gebied uitgebreid tot Tretes.Ook hier werd het lijnwerk flink gesaboteerd.Het traject Passoeroean-Probolinggo is overbekend geraakt bij de lijnploeg.Uiteindelijk kwam men hier tot een net van 22 posten.De langste afstand gemaakt met de 19-set was met een onderdeel in Solo en in Semarang, ruim 300 kilometer.In 1949 kwam men weer in Soerabaja te liggen, als laatste tussenstation voor het vertrek.Op de terugtocht naar Grissee bleek de radiowagen er ook genoeg van te hebben want hij zakte uiteindelijk door de veren.