Welzijnsverzorging
 
De aanvankelijke taak van de dienst Welzijn bestond uit het distribueren van drank en rookartikelen, sport en spelmateriaal, grammofoons met platen etc. Maar na de eerste politionele actie, toen het bataljon geheel buiten kwam te liggen en daardoor afgesneden werd van Soerabaja, ontstond meer en meer de behoefte aan ontspanning. Welzijn zorgde ervoor dat de middelen er kwamen en door handigheid er voor zorgde dat de tekorten zo klein mogelijk bleven. Na kapitein Bijkerk kreeg luitenant Kivit de leiding. Door zijn initiatief veranderde de cantine in Batoe in een unieke ontspanningsplaats op Oost-Java waar er geen tweede van te vinden zou zijn. Na de overplaatsing van de luitenant naar de "X"-brigade kwam de leiding in handen van luitenant van Soestbergen.
Veel bekende gezelschappen uit Nederland werden voor de troepenmacht in IndiŽ overgevlogen. Ook Welzijn van 3-5 RI zorgde ervoor dat de mannen in staat waren om optredens bij te wonen van de "Kilima's" en "de Spelbrekers" en Truus Koopmans, van het gezelschap van Johan GŁtlich, van Willem Noske, van het toneelgezelschap van Aaf Bouber en van Tom van Maaren.
Toneelgezelschap van Aaf Bouber voert het toneelstuk "Buster" op Tot in de voorste posten trad Willem Noske op
 
 
 

Kerst- en Nieuwjaarskaarten, uitgegeven door Welfare