Vereniging 3-5 RI

 
Na het overlijden en de begrafenis van de oud-commandant van de 4e compagnie, Nijsingh, namen enkele Amsterdamse oud 3-5 ers, o.l.v. van Posdijk, van Gompel en Visser , het initiatief om bijeenkomsten te organiseren. Eerst in cafť Du Bois aan de Ceintuurbaan in Amsterdam en bij van Heck thuis. 's Avonds werden telefoonboeken doorgespit op zoek naar namen van 3-5'ers, burgerlijke standen werden aangeschreven teneinde zoveel mogelijk leden van het bataljon op te sporen. Gesproken werd zelfs over een reŁnie. Die kwam in november 1967 in Kampen, vijftien jaar na de laatste reŁnie. Meer dan 400 oud 3-5'ers hadden zich aangemeld. Intussen had zich een commissie gevormd. Naar aanleiding van deze geslaagde dag werd besloten de volgende bijeenkomst vier jaar later te houden: op 25 september 1971 en ook weer in dezelfde stad. Drie jaar later, in oktober 1974 werd via een circulaire de mening gepeild om een vereniging op te richten. Reacties waren positief en op 28 november 1974 werden in een vergadering in Monnikendam verschillende onderwerpen besproken ter voorbereiding van de oprichting. Op 19 december 1974 werd ten huize van Jan Heck, de Vereniging 3-5 officieel opgericht. Het bestuur bestond toen uit Nico Visser, Sief Tuinier, Jan Heck, Ruud Jorritsma, Henk Struylaart en Cor van Gompel.

Informatie

Het bestuur van de Vereniging 3-5 RI is als volgt samengesteld:

 
voorzitter B.Brouwer
secretaris J.W.Oskam
penningmeester J.W.Oskam
vice-voorz: R.Posdijk
2e penningmeester K.Uiterwijk
Secretariaat Welmoed Smit
Redactie (de_jong_petra_81(nospam)@hotmail.com) Petra de Jong
   
Contactpersonen:  
Provincie Groningen K.J.Bakema
Provincie Friesland ------------
Provincie Drenthe J.Schaaf
Provincie Overijssel ------------
Provincie Gelderland ------------
Provincie N-Brabant / Limburg C.Kauw
Provincie Flevoland B.Brouwer
Provincie Zuid-Holland --------
Provincie Noord-Holland M.F.Oosterwijk
Provincie Utrecht ------------
Regio Amsterdam A.H.Sol
Regio Rotterdam H.J. v.d.Steege