VOMI
 
    
Vereniging Oud Militairen IndiŽgangers

Deze vereniging heeft o.m. tot doel het behartigen van de ideeŽle, materiŽle en immateriŽle be-
langen van Oud Militairen IndiŽgangers die bij
de Nederlandse krijgsmacht in het voormalig
Nederlands-IndiŽ enNieuw Guinea hebben gediend.

Officieel orgaan is
SOBAT, dat 6 x per jaar verschijnt.

Informatie : www.vomi-nederland.nl