Colonne Buizerd

 
Op 21 december 1948 landde deze colonne op het strand bij Glondong en trok op via TOEBAN en BABAT onder leiding van Lt.KolMARNS van Heuven. Deze was het eigenlijk niet eens met de plannen zoals ze er op dat moment uitzagen. Van Heuven prefereerde een opmars evenwijdig aan de kali's, m.a.w. niet van noord naar zuid, maar van oost naar west. Hij legde zich evenwel bij de feiten neer en voerde de bevelen uit. Door de, in sommige ogen onmogelijk te nemen, kloof bij Ngimbang trok men in de richting van PLOSO.

  International M-5 richting Ploso

Wadend door een kali