Genie

foto's : A.van Uden - Dieren

Modjokerto - aanleg weg naar basiskamp Omgeving Malang - wegwerkzaamheden
Modjokerto - herstel brug met stafauto De Bruyne Inspectie door Gen.De Bruyne en overste van Gijn
(boven en onder) aanleg brug Soerabaja - herstel sluizen