Operatie Klimmer

 
Na Operatie Ideaal werden de demarkatielijnen opnieuw vastgesteld. De commandant, de Bruyne, kreeg de opdracht niet verder te gaan dan dan de bezetting van de plaatsen langs de opmarsroute van de Brigade. De Bruyne trof voorbereidingen door nu reeds over te gaan tot bezetting van  Pandakan en Bangil.Op 24 maart 1947 commandant Roelofsen de opdracht om de bezetting van Patjet en Trawas voor te bereiden en al een dag later voerde 'gevechtsgroep Luijk' de operatie uit, die de codenaam "Klimmer' droeg.Doel was o.m. de kruising bij Pandanaroem te bezetten, beveiligen van Belor en het controleren van het gebied tussen de Ardjoeno en de Andasmoro, beide bergtoppen op meer dan 2500 meter.Aan het eind van de operatie zou in Patjet een republikeins interneringskamp onderzocht moeten worden.
Gedurende deze actie sneuvelden twee mariniers.
In Batavia echter liep de spanning hoog op. Enerzijds door de bezetting van Patjet en Trawas, anderzijds door de ondertekening van het akkoord van Linggadjatti. De actie werd nl. uitgevoerd buiten medeweten om van de Luitenant-Goeverneur-Generaal van Mook en de Commissie-Generaal. Aan Indonesische zijde werd dan ook de opmerking gemaakt dat het weinig zin had om over onderhandelingen t.a.v. Modjokerto te praten, als men al voor voldongen feiten stond.
Het gevolg was dat alle posities van voor 18 maart dienden te worden ingenomen.