OVW'ers

 
Eind april 1948 gingen de meeste oorlogsvrijwilligers met een kort verbandverbintenis naar huis. Van een Mariniersbrigade van meer dan 6000 man bleef een regiment over van 4300 man. Sommigen beschouwden dit als een liquidatie van hun brigade. Tweeeneenhalf of drie jaar inspannende dienst was ten einde gekomen. Het vrijwillige karakter van de dienst was uiteindelijk tijdens die periode veranderd in een plicht. De OVW'ers presteerden in de jaren '45 - '48 meer, dan van hen verwacht mocht worden. De OVW'ers met een langverbandverbintenis bleven en werden over 4 en 5 Inbat verdeeld. Uiteindelijk werden ook zij afgelost door dienstplichtigen. Op 23 juli 1948 vertrok het laatste deel van de OVW'ers, 400 man, met het m.s. 'Groote Beer'.

C-compagnie

 

Verbindingspeloton