Plannen
In het najaar van 1942 werd door de kapitein der Mariniers baron Lewe van Aduard een plan aangeboden aan de oudst aanwezige officier der Mariniers, kolonel M.de Bruyne. Het plan stelde voor om te komen tot oprichting van een Mariniers-eenheid, die tot taak zou krijgen deel te gaan nemen in de strijd tegen Japan. Naast de 250 beschikbare beroepsmariniers zou het grootste deel gaan bestaan uit oorlogsvrijwilligers, die kort na de bevrijding van Nederland gerecruteerd zouden worden.Nadat het plan korte tijd in een bureaula was verdwenen, werd toch op 17 mei 1943 besloten tot oprichting. De eenheid zou een omvang gaan krijgen van ongeveer 5000 man.Kolonel de Bruyne was een officier die zijn tijd vooruit was. Al ver voor de oorlog maakte hij een studie over amfibische landingen en de grote voordelen daarvan. Naast zijn charisma had hij een grote overtuigingskracht.

Kapt.der Mariniers Lewe van Aduard en kolonel der Mariniers M.J.de Bruyne

In 1943 werd hij door de minister van Oorlog benoemd tot inspecteur van de Nederlandse troepen. De benoeming had tot gevolg dat hij de zaken zou waarnemen van de Prinses Irene Brigade in Wolverhampton.Deze brigade werd aangevuld met ongeveer 100 Nederlandse mariniers die in de VS gelegerd waren. Pas na de bevrijding van Nederland gingen de manschappen terug naar hun eigen onderdeel om ingezet te worden tegen de Japanners met als doel Nederlands-IndiŽ te bevrijden.

Op 16 oktober 1944 werd kolonel de Bruyne benoemd tot commandant detachement mariniers USA. Vanuit Londen volgde hij de ontwikkelingen van de nieuw te vormen brigade in de Verenigde Staten.Na de bevrijding van Nederland ging hij op zoek naar geschikte officieren. Ook werd nu een aanvang gemaakt met de opleiding van de OVW'ers, die met honderden tegelijk in Camp Lejeune, North Carolina, aankwamen.