Operatie Trackman

 
Actie 'Trackman'
In de loop van enkele weken werd het gebied waar de Marbrig zat steeds meer uitgebreid om gecontroleerd te worden. Ondertussen was een spoorwegdetachement gevormd uit het tractorpeloton van Mobat. Kolonel de Bruyne werd bevorderd tot generaal-majoor en benoemd tot commandant A-divisie. Hij beval dat dit spoorwegdetachement een welkome mogelijkheid was de eenheden van de brigade snel te verplaatsen.
Via radioboodschappen werd duidelijk dat Soetomo het plan had om Soerabaja aan te vallen. Gevolg hiervan was dat op 10 augustus 1946 de actie
'Trackman' van start ging. Het 2e Infanteriebataljon, de Amfibie-tractor-compagnieen de Tankcompagnie namen hieraan deel.Naast artilleriesteun van het Artilleriebataljon kreeg men ook luchtsteun van de MLD.
Er werden tijdens de actie veel wapens buitgemaakt en inlichtingen verkregen van TNI-leden.