Operatie Zeemeeuw

 
Vergaande bezuinigingen m.b.t. tot de Mariniersbrigade maakten dat de sterkte van de eenheid er in 1948 totaal anders uitzag dan in voorgaande jaren. In totaal kwam men uiteindelijk op ongeveer 60% van de oorspronkelijke sterkte. Uiteindelijk bleven alleen 4 en 5 INBAT over. Het overgrote deel van de OVW'ers was al weer terug in Nederland en men beschikte nu over dienstplichtige mariniers, de zgn. zeemiliciens.
De beroepsmariniers en de nog niet naar Nederland gerepatrieerde OVW'ers bleven de kern vormen van de uitgedunde brigade.
Desondanks maakte men plannen voor een tweede politionele actie.

De landingsoperatie, eerste onderdeel van de tweede politionele actie, vond plaats in de nacht van 18 op 19 december 1948, nabij GLONDONG aan de noordkust van Java, ten westen van Soerabaja en onder leiding van kapt.ltz
van Erkel, aan boord van Hr.Ms. van Galen.
Voor de mariniers ging de tweede politionele actie van start onder de naam
"Zeemeeuw".

Zaterdag 18 december 1948 - LST 5 -Briefing door strandofficier Ltz1.Frijlink

 
 
 


Operatiebevel No. 183 H.K. MARBRIG Soerabaja, dec. 1948
Operatie "Zeemeeuw"

Landstrijdkrachten:Exp. Macht Marbrig, waaraan toegevoegd eenheden van A-divisie (gevechtsgroep ROOD in Divisie-verband)

Bevelvoering: gen.- maj. Baay, Cdt. A-divisie
Cdt. EM Marbrig: Kol. der Mariniers de Bruyn

Beschikbare troepen en diensten: Mariniersbrigade
2 detachementen (Amphibisch Technische Eenheid)
2-2-HB (2E Esq. Huzaren van Boreel)
KL Peloton Vechtwagens 8 (KNIL)
Peloton 4-2 Mibat KL
Peloton 6 Gi-Vd. Cie (KNIL)
Base Unit (ML) Amtracks

Colonne "
Kieviet" (Cie Xerxes-plus) Cdt.: Kapt.der Mariniers Giesberts
Colonne "
Arend" Cdt. : Lt. Kol. der Mariniers Arends
Colonne "
Buizerd" Cdt.: Lt. Kol. der Mariniers van Heuven
Colonne "
Ekster" Cdt. : Majoor der Mariniers Smits


landt op D-dag te Y-uur vanuit LST's op strand in omgeving kampong Glondong; formeert zo spoedig mogelijk colonne op de weg langs de noordkust, front in westelijke richting en marcheert naar TJEPOE.
Marsroute: In westelijke richting langs de kust tot BOELOE; in zuidelijke richting DJATIROGO-LADJAKIDOEL-KEDEWAN-TJEPOE; laat hier eventueel veldhospitaal achter; rukt via Ngawi op naar Madioen en vliegveld MAOSPATI en bezet beide objecten; sluit westelijke en zuidelijke toegangswegen tot MADIOEN af; zuivert en consolideert vervolgens bezette objecten en richt zich ter verdediging in; ondersteunt, c.q. neemt contact op met neveneenheden van B- en A-divisie; beveiligt aanvoerweg TJEPOE-MADIOEN;


landt op Z-uur vanuit LST's op strand in omgeving kampong Glondong; formeert zo spoedig mogelijk colonne op de weg langs Noordkust, front west, en marcheert af;
Marsroute: BOELOE-DJATIROGO-LADJAKIDOEL-KEDEWAN-TJEPOE-NGAWI-KENDOENG-MADIOEN; neemt in TJEPOE peloton 2-2 Huzaren van Boreel en det. AmfTechEenh. van
op in colonne en stoot zo snel mogelijk door naar Madioen; reorganiseert zonodig in MADIOEN de colonne; rukt op in oostelijke richting; marsroute: BALAREDJO-TJAROEBAN-NGANDJOEK-KERTOSONO-DJOMBANG-MODJOKERTO, punt van contact met eenheden A-divisie; neemt gedurende opmars contact op met colonnes 4e Inf. Brigade, opererende vanuit Kediri; stelt verbindingsweg Madioen-Tjaroeban-Ngandjoek-Kertosono-Djombang-Modjokerto veilig als hoofdaanvoerweg.

Hoofddoel van operatie Zeemeeuw was het veilig stellen van de bruggen over de Kali Solo bij Tjepoe, bezetten van het vliegveld Maospati en het bezetten van Madioen.

 
Ondanks dat kolonel De Bruyn de legerleiding erop attent maakte dat het operatiebevel opgezet was voor een droge periode, werd door de generaals Spoor en Baay het risico van een natte moessonperiode aanvaard. De commandanten van de diverse bataljons hadden verder geen inbreng in de opzet van het operatiebevel. Tijdens de uitvoerig van operatie 'Zeemeeuw' zou blijken hoe de natte moesson de mariniers parten zou spelen.
 
bevoorrading vanuit de lucht tijdens de natte moesson