Doel van "De Trilogie"

De sites van De Trilogie proberen een beeld te geven van een bepaalde periode in de geschiedenis van Nederland en IndonesiŽ. Het is een klein deel van het verhaal dat door IndiŽ-veteranen misschien herkend wordt.
Meer dan 120.000 mannen zijn door de Nederlandse regering uitgezonden voor een opdracht waarvan zij de omvang en inhoud niet geheel of geheel niet konden overzien.
6224 van hen zijn helaas niet teruggekeerd en liggen begraven op de erevelden op Java. Hun namen staan vermeld op het monument te Roermond.
De meeste IndiŽ-veteranen hebben naar eer en geweten gehandeld en waar mogelijk de bevolking van het voormalig Nederlands-IndiŽ geholpen in hun bestaan. Zij verdienen respect en waardering voor hun inzet gedurende een lange tijd. Hun aantal wordt in de komende jaren steeds kleiner. In het dertiende boek van de schrijver Ant. P.de Graaff wordt vermeld in hoofdstuk 5 op blz. 49:

Elk jaar als tijdens de 7 December-herdenking in de Grote Kerk in Apeldoorn 683 kaarsjes worden aangestoken - als symbool voor de 683 jongens van de 7-December Divisie die in 'IndiŽ' op de erevelden achterbleven, staat elk kaarsje ook symbool voor het verhaal erachter, het verhaal van een van de slachtoffers. Er waren altijd ooggetuigen en naarmate zij ouder worden, kunnen zij er beter over praten en komen hun verhalen gemakkelijker los.
Wij moeten nu vertellen, want als wij er niet meer zijn - en de gelederen worden dagelijks dunner - wie zal dan onze kinderen en kleinkinderen nog kunnen vertellen wat er ooit in IndiŽ gebeurde? Laten we nooit vergeten dat het IndiŽ-avontuur 6224 slachtoffers gekost heeft. De 7-December Divisie had 683 doden, maar dit is slechts 11 procent van het totaal. Daarom moeten wij doorgaan de geschiedenis bekend te maken.

De Trilogie is mede daarom opgezet en probeert aan bovenstaand gegeven een bijdrage te leveren.
Maar.... er is ook een andere kant: De button 'Filmfragmenten' in het linkermenu geeft toegang tot de video's vanaf 2010 met indrukwekkende reportages en verhalen.

Achtergrond en Verantwoording van "De Trilogie"

1.
In 1998 ontstond het idee een eigen, unieke, website te maken. Een onderwerp was er nog niet, maar wel het idee om een site te maken over een bepaalde periode in de geschiedenis van Nederland, nl. over de geschiedenis van het IndiŽ-bataljon waarvan mijn vader vanaf 1 juli 1946 tot 24 december 1949 deel had uitgemaakt, nl. 3-5 RI.
In de loop van 1998 werd deze site gepubliceerd. Veel medewerking werd verkregen van veteranen van 3-5 RI.

Doordat 3-5 RI onderdeel uitmaakte van de X-brigade en meerdere malen in contact kwam met de Mariniersbrigade, ontstond het idee om ook van dit voormalige Marine-onderdeel een site te maken. Deze site werd d.m.v. hyperlinks aan de site van 3-5 RI gekoppeld.

In 2000 werd voor het Voortgezet Onderwijs in Nederland binnen het examen
Geschiedenis de Dekolonisatie van IndonesiŽ centraal gesteld. Naar aanleiding hiervan, en om meer te weten te komen over de achtergronden van de Nederlandse regering om troepen naar het voormalig Nederlands-IndiŽ te sturen, werd de site "Dekolonisatie" gemaakt.
Hierna werden de drie sites gekoppeld onder de noemer "De Trilogie".

2.
Veel boeken zijn bestudeerd en zijn vermeld op de diverse pagina's. Daarnaast kwam informatie van veteranen. Er is getracht een objectief beeld te geven van hetgeen geschied is. Honderden foto's maken deel uit van de onderwerpen. Copyright berust veelal bij IndiŽ-veteranen, maar ook bij de sectie Militaire Geschiedenis. Mocht iemand aanspraak willen maken op het copyright van foto's, dan wordt verzocht contact op te nemen met de webmaster.

Webmaster

De Trilogie is gemaakt door Joop van der Does (1954), woonachtig in Dedemsvaart.
Zoon van Piet van der Does, telegrafist bij de verbindingsdienst van het 3e Bataljon 5e Regiment Infanterie,ex PK3PD qrv op Oost-Java, later bekend als PAoJJR. Opgekomen op 1 juli 1946 in Kampen en teruggekeerd op kerstavond, 24 december 1949, op de boerderij aan de Hoofdweg te 't Waar (Oldambt / Oost-Groningen).
Het 3e bataljon van het 5e Regiment Infanterie was onderdeel van de X-Brigade, EM--7 December Divisie en werd als allereerste dienstplichtige bataljon naar IndiŽ uitgezonden.

 webmaster