Filmfragmenten

1e politionele actie Nederlands IndiŽ 1947
7 december divisie Nederlands IndiŽ
IndiŽ monument Emmen
19 December 1948 Yogjakarta
Jan Langendijk over zijn diensttijd in Nederlands IndiŽ 1947
IndiŽ: een eerbetoon aan de IndiŽ-veteraan
Toko Oen in Malang Java, verzamelplaats voor Nederlanders
Nieuws uit IndonesiŽ - Markt in volkswijk (1946)
Nieuws uit IndonesiŽ - Hollanders met vreugde begroet (1945)
Nieuws uit IndonesiŽ - Troepen in Palembang (1946)
Nieuws uit IndonesiŽ - Terroristen in Zuid-Bandoeng (1946)
Nieuws uit IndonesiŽ - Japanse gevangenen van Borneo (1946)
Wederopbouw van Nederland na WO II (1946)
De eerste politionele actie
Generaal Spoor
Toespraak Lt. Gen.Ted Meines 8 dec. 2015

Lt. Gen. Meines